ห้องปฏิบัติการครบวงจร

การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมต่อยอดความชอบให้ความชอบกลายมาเป็นอาชีพ  มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมสำหรับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา

 

ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์  ( iLab )

Software Developer Incubation Center  สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ค้นพบความชอบก่อนการเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัดในปีที่ 3 และ 4 มีโซนห้องประชุม พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้นักศึกษาใช้ในการพัฒนาผลงาน รวมถึงจอทีวี LCD สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน

 

ห้องปฏิบัติการ Motion & Virtual Reality

สร้างสรรค์งานประเภท Motion และ Virtual Reality โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว กล้อง VR แว่น 3 มิติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และทำการทดสอบได้จริง

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โดยในห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 80 เครื่อง เป็นชุดคอมพิวเตอร์ซีรีส์ Predator 

CPU - Corei7 3.70GHz

RAM - 16GB

Graphic Card - NVIDIA GeForce GTX 1070

Hard Disk Storage - 1.5 TB

 

นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการล้ำๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรและพัฒนาระบบที่สร้างสรรค์

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน ทั้ง iOS และแอนดรอยด์

  • ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่าย

  • ห้องปฏิบัติการด้านระบบฐานข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย

  • ห้องปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย

 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2561, 16:22:45 น.