คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมลงนามกับ CAAS

 

      ดร.จิราพร  เกิดชูชื่น  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และ Mr. Paul  Caunter  ผู้แทน Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวและ Culinary Arts Academy Switzerland โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สิริวรรณ  รัตนาคาร รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง The Banquet

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 9 เมษายน 2564, 04:30:05 น.