ม.กรุงเทพ จับมือ 21 โรงเรียนพัฒนาแผนการเรียนนิเทศฯ

     

   

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงาน Collaborative Pathway to Student’s Future เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับโรงเรียนเครือข่าย 21 แห่ง ในรูปแบบ Virtual เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ในระดับม.ปลายร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดให้นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายลงทะเบียนเรียนวิชาระดับป.ตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพล่วงหน้า เพื่อเก็บหน่วยกิตไว้เทียบโอนในอนาคต จึงทำให้มีโอกาสเรียนจบป.ตรีเร็วขึ้น

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 5 เมษายน 2564, 01:40:41 น.