เด็กนิเทศฯ 1 ใน 4 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ปี 2563

 

     นายนครินทร์ โคตรศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมได้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ทัศนศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนคนเดียวที่ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมและเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยปี 2563

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 เมษายน 2564, 02:29:52 น.