หลักสูตรทันสมัยครบวงจร

หลักสูตรทันสมัย สร้างงานนวัตกรรม เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0  มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคต

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ตุลาคม 2561, 10:27:32 น.