คณะวิศวกรรมศาสตร์

Alumni

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณทิฆัมพร ทีปะปาล
คุณทิฆัมพร ทีปะปาล
- คนไทยในทีมสร้าง Avengers Infinity War Animator ดูแลการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ต้องใช้ CG
คณะวิศวกรรมศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์