คณะวิศวกรรมศาสตร์

Partner

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — พันธมิตร — Deti COMPANY LIMITED
Deti COMPANY LIMITED
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะวิศวกรรมศาสตร์

อบรมการเขียนแบบชิ้นงานสามมิติที่จะช่วยให้การออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยโปรแกรม Solidworks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบสามมิติในอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะ

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์