คณะวิศวกรรมศาสตร์

Facilities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการ Robot Studio
ห้องปฏิบัติการ Robot Studio
แหล่งรวมคนชอบหุ่นยนต์ เปิดสตูดิโอต้อนรับนักศึกษาที่สนใจด้านหุ่นยนต์ AI มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์