School of Engineering — Programs

Artificial Intelligence Engineering and Data Science

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
AI ENGINEERING DATASCIENCE | คณะวิศวกรรมศาสตร์

A.I. (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์เราอย่างไรบ้าง? และถ้าสนใจศึกษาเรื่อง A.I. ต่อไปเราจะทำงานอะไรได้บ้าง? ...หาคำตอบได้ในสาขาวิชานี้ 

เราคือหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้รอบตัวทั้ง ทักษะปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม มีการใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชาเน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ และสามารถประยุกต์ใช้งาน AI & Data Science มาเชื่อมโยงวิศวกรรมและภาคธุรกิจช่วยให้ทำงานง่ายและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม ที่สำคัญคือเรายังได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนอีกด้วย 

พร้อมออกไปทำงานในสายอาชีพ อาทิ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาข้อมูล วิศวกรข้อมูล วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกร MLOps (Machine Learning Operations) นักวิเคราะห์ข้อมูล และอีกหลายต่อหลายบทบาทที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
 • หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่รวม 2 ทักษะปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเข้าด้วยกัน
 • วิชาพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลโดยเฉพาะ
 • เน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์
 • มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริง
 • ความร่วมมือกับพันธมิตรครบวงจร  ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
 • ใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรม
 • มีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCS
 • เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและความเป็นสากลให้นักศึกษา
 • มีความรู้และทักษะด้าน machine learning / data analytics / software engineer สามารถออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้ data-driven solution เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • เพิ่มโอกาสในการทำงาน เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล)
Bachelor of Engineering (Artificial Intelligence Engineering and Data Science)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
Artificial Intelligence Engineering and Data Science
Cosmetic Image
3 จุดเด่น วิศวะฯ A.I.
3 จุดเด่น วิศวะฯ A.I.

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
รีวิว วิศวะฯ AI เรียนอะไรบ้าง?
A.I. กับการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
Facilities
Featured
stories
ทำไมเรียน A.I. ถึงโดดเด่นในยุคนี้ คณะวิศวกรรมฯ BU มีคำตอบ
21/10/2021
ทำไมเรียน A.I. ถึงโดดเด่นในยุคนี้ คณะวิศวกรรมฯ BU มีคำตอบ
A.I. (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่คนในปัจจุบันต่างคุ้นเคยเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและอยู่ในอุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่แทบจะทุกชนิดรอบๆตัวเรา AI เป็นหนึ่งเทรนด์ที่โลกให้ความสนใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เกิดเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวาง และแน่นอนว่าหากน้องๆ ศึกษาและมีความรู้ ทักษะด้าน A.I. ก็จะโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในยุคนี้ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะน่าสนใจแค่ไหน
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
องค์ความรู้ระดับโลก
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
 • วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์
 • ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักพัฒนาข้อมูล
 • ผู้เชี่ยวชาญประเภทข้อมูล (Data labeler)
 • นักพัฒนาข้อมูล
 • วิศวกรข้อมูล
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
- Artificial Intelligence : หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้ โครงข่ายประสาทเทียม
- Internet of Things : ออกแบบและสร้างระบบอินเทอร์เน็ต
- Artificial Intelligence in Robotics : การประยุกต์ใช้ A.I. สำหรับหุ่นยนต์
- Emerging Technology in Engineering : เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น
- AlE213: Computer Programming
- AIE215: Programming for Al and Data Science
- AIE312: Web Technology (Full Stack Web Development)
- AIE322: Supervised Machine Learning
- AIE323: Supervised Machine Learning Lab
- AIE324: Unsupervised Machine Learning
- AIE325: Unsupervised Machine Learning Lab.
- AlE223: Artificial Intelligence
- AIE321: Big Data Processing and Analytics
- AIE221: Business analytics and data visualization
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 372,280 บาท