ผศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล

ผศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย Newton Fund – Thailand Research Fund Researcher Links – Travel grants 2017/18 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ British Council

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2561, 13:35:18 น.