นายนรังสรรค์ ดำศรี นายเชษฐ์ชนก อยู่เจริญสุข และนายเจษฎา ชาติพหล

นายนรังสรรค์ ดำศรี นายเชษฐ์ชนก อยู่เจริญสุข และ นายเจษฎา ชาติพหล สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันอนิเมชัน ระดับเอเชีย Asiagraph Reallusion Award
2017 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

  • แหล่งที่มา: สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 0 543, 00:00:00 น.