Highlight
img
รู้จัก 4 สาขา วิศวะ ม.กรุงเทพ
2019-03-07
Highlight
img
จบสายไหน ก็เรียนวิศวะฯ ม.กรุงเทพได้
2019-03-07
img
ยกทีมเด็กวิศวกรรมฯ รับทุนต่อยอดพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
2019-03-12
img
มาสร้างสีสันกับสาขา วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
2019-06-12
img
เทคโนโลยีสุดเจ๋ง วิศวะฯ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เรียนจริง ล้ำจริง
2019-07-18
img
เด็กวิศวะ BU บินไกล แลกเปลี่ยนการเรียนระดับ World Class ที่สหรัฐอเมริกา University of Texas El Paso
2019-08-26
img
โครงการ Young AI Robotics ถ่ายทอดความรู้ด้านหุ่นยนต์สู่โรงเรียน เปิดรับสมัคร รุ่น 2
2019-11-16
img
ของดี วิศวะฯ ม.กรุงเทพ
2019-03-07
img
โครงการ Young AI Robotics รุ่น 2 ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาในการสัมภาษณ์
2020-01-14