มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้องปฏิบัติการทันสมัย

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ มีสาขาที่ตรงต่อความต้องการ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร มีหลักสูตรสุดล้ำที่เน้นความทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรและรองรับอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจบมาจากสายไหนก็เรียนได้ เพราะเรามีคอร์สปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่ได้จบสายวิทย์-คณิต

 

ครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ไฟฟ้า และวิศวกรรมมัลติมีเดีย เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation หลักสูตรโดดเด่น สร้างทักษะที่แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ได้ทักษะที่เอาไปใช้ได้จริง ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ เพิ่มความเป็นสากลให้กับนักศึกษา รองรับการสอบ มีโอกาสได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองรับ Cisco และ Mircrosoft Certificate 

 

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น อุปกรณ์ก็ต้องได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงานวิศะฯ  มีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ ที่อุปกรณ์ครบและจัดเต็มที่ในแต่ละสาขาจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้เรียนจริง ประกอบจริง พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบ ได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เลยทันที เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 9 ตุลาคม 2561, 15:16:52 น.