จบแล้วทำงานอะไรดี

เป็นวิศวกรทันสมัยที่ตลาดงานต้องการ มีหลักสูตรที่เน้นความทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรและรองรับอาชีพในอนาคต ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 19 ตุลาคม 2561, 16:50:48 น.