ทำไมต้องเรียนคณะนี้

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทันสมัย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

มีหลักเน้นความทันสมัย เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรและรองรับอาชีพในอนาคต ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

 

เรียนรู้ทักษะที่ตลาดงานต้องการในอนาคต  มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริง

 

ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน

 

 

ใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ และได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำงานจริงสามารถต่อยอดจนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

 

 

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน

 

 

มีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงาน

 

เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ เน้นปฏิบัติ ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง


  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 27 ตุลาคม 2561, 20:47:56 น.