มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำไมต้องเรียนคณะนี้

หลักสูตรทันสมัย สร้างงานนวัตกรรม เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 อาจารย์ผู้สอนที่พร้อมให้คำแนะนำ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคต

 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2561, 11:15:14 น.