มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พร้อมหรือยัง ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

มิติใหม่ พลิกโฉมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ “iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่”

ม.กรุงเทพ ตระหนักว่า เด็กแต่ละคนต่างก็มีความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะตัวที่ต่างกัน ไม่มีใครเก่งกว่าใคร แต่ทุกคนมีความเก่งในทางของตัวเอง และสมควรได้รับการผลักดันให้ไปในทางที่เขาถนัด ไม่ใช่ใช้แผนการเรียนรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเหมือนในอดีต

เปิดอิสรภาพการเรียนรู้ให้นักศึกษาร่วมออกแบบอนาคต

อิสรภาพของการเรียนรู้ คือสิ่งที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ติดอาวุธทางความคิดแบบ ‘IM Possible’ เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ พร้อมรับมือกับโลกกว้างในปัจจุบัน การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดในห้องสี่เหลี่ยม เพราะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโลกทั้งใบจะกลายเป็นห้องเรียนของเราทุกคน

Future is Now
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกเรียนหลักสูตรแห่งอนาคต
อย่ายอมให้ค่านิยมเก่าๆ มากำหนดชีวิตคุณ
มาสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้ที่ ม.กรุงเทพ