student

เปิดรับสมัคร ปวส. เรียนต่อ ม.กรุงเทพ ในสาขาที่คุณสนใจ
รับทุน 5,000 บาท สมัครด่วน (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด)

เพียงใช้สําเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ยื่นสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ทันที
และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. ชําระเพียง 4,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ
มีความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพร้อมเสริมสร้างศักยภาพที่คุณต้องการ

Image costmetic

ทำไมต้องเลือกเรียนต่อ

ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

 • สมัครเรียน รับทุน ปวส.ทันที (ทุนการศึกษา มีจํานวนจํากัด)
 • เรียนจบเร็ว 2 ปี* ได้งานทําไว รายได้ดี
 • สามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนก้ยืม กยศ. ชําระเพียง 4,000 บาท*
 • Upskill หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงาน
 • เรียนจริง รู้ลึก ต่อยอดสายอาชีพ
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม
 • ได้ความคิดสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติจริง
 • อาจารย์ดูแลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด
 • ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษจากบริษัทชั้นนํา
 • ได้สร้างคอนเนคชั่นเพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต

เปิดรับสมัครเทียบโอนตรงตามสาขาที่สําเร็จ

ในด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการ, การตลาด, การจัดการโลจิสติกส์) และด้านการโรงแรม
หากเลือกศึกษาต่อตรงสาขาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี
โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

สนใจรับข้อมูลทุนการศึกษาสมัครเรียนปริญญาตรี 2567
หลักสูตร ปวส. หรือเทียบโอน

ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับจำนวนจำกัด รีบสมัครและลงทะเบียนเรียนก่อนสาขาที่สนใจจะเต็ม
https://www.bu.ac.th/apply

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
กยศ.
ลักษณะที่ 1
กยศ.
ลักษณะที่ 2
กยศ.
ลักษณะที่ 3
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
** (ยังไม่รวมส่วนลดทุน)
คณะบัญชี
22,980 18,400 184,480 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจ
24,180 22,600 190,480 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
24,180 22,000 202,080 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
24,180 22,000 181,080 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
27,580 22,800 171,080 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
27,580 18,800 159,880 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
22,980 18,400 184,480
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
24,180 22,600 190,480
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
24,180 22,000 202,080
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
24,180 22,000 181,080
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
27,580 22,800 171,080
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 เทอม 1/2 ตลอดหลักสูตร
27,580 18,800 159,880
ปวส./เทียบโอน

ทุน ปวส. จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียด คลิก

-เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น

-เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ

1

สมัครเรียนได้ที่ ม.กรุงเทพ
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง มาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

2

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

สามารถใช้สำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ที่กำลังศึกษายื่นเพื่อสมัครเรียน (เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำสำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. มายื่นภายหลังได้)

3

ระหว่างรอผลพิจารณา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะตรวจสอบเอกสารการสมัคร และติดต่อผู้สมัครภายใน 1 วันทำการ

4

พิมพ์ใบเเจ้งชำระเงิน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนดในใบแจ้ง

หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox
หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 407 3888 กด 1

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น
 • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา