ศิษย์เก่า

สำหรับศิษย์เก่า
หากต้องการติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งสมาคมและกิจกรรมศิษย์เก่าต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลจากที่นี่ได้เลยค่ะ