อยากเก่งภาษาพร้อมนำความรู้ไปทำงานได้จริง

ทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญในยุคนี้ และเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในหลากหลายอาชีพ ใครที่อยากทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องมาทางนี้เลย คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ รับรองถึงความเข้มข้นของหลักสูตร พร้อมทักษะทางภาษาและประสบการณ์จริง เพื่อนำไปต่อยอดกับอาชีพในอนาคตได้ บอกเลยว่าเส้นทางดีๆ รออยู่ที่นี่แล้ว 

 #DEK64 สมัครและชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่กำหนดในใบรับชำระ รับทุน BU Quota จำนวน 8,000 บาท วันนี้ - 31 มีนาคม 64 และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุน กยศ./กรอ. ชำระ 8,000 บาท เข้าเรียน ม.กรุงเทพ ได้เลย #ไม่ตัดสิทธิ์TCAS #สมัครเร็วได้ที่เรียนเร็ว #รับจำนวนจำกัด 

 

 

สำหรับใครที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ อยากเรียนรู้แต่พื้นฐานยังไม่แน่น บอกเลยว่าควรเข้าเรียนสาขานี้เลย เพราะว่าอาจารย์พร้อมจะปูพื้นฐานให้นักศึกษากันตั้งแต่เริ่มต้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนา 4 ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งการแปล ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี โดยมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนโดยตรง และนักศึกษายังสามารถเลือกต่อยอดและประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองสนใจได้ด้วยการเลือกเรียนวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ซึ่งก็มีให้เลือกมากมาย เช่น การจัดการการโรงแรม, การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการธุรกิจสายการบิน หรือหากใครที่ชื่นชอบศาสตร์อื่นๆ นอกจากสายบริการภายในคณะมนุษย์ฯ ก็สามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาเกาหลี ได้

 

 

 

 

 

เจ๋งขนาดไหนต้องมาดู เพราะตลอด 4 ปีที่เรียนจะช่วยสร้างทางลัดไปสู่มืออาชีพและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน ได้เรียนตั้งแต่พื้นฐาน ได้ประยุกต์การใช้ความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหา


ในแต่ละปีนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เจ๋งๆ ที่สามารถต่อยอดได้จริง ดังนี้
ปี 1 ศึกษาและวางรากฐานภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ
ปี 2 ศึกษาศาสตร์เฉพาะทางฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ปี 3 ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์เฉพาะทางในเชิงลึกและประยุกต์เพื่อใช้งานจริง
ปี 4 ต่อยอดทักษะทางวิชาชีพและความเข้มข้นทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

เพราะยุคนี้การเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ที่นี่มีอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลตลอดหลักสูตร มีการเรียนการสอนบ่มเพาะเป็นรายบุคคลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลย และมีการจัดโครงการพัฒนาภาษามากมาย ให้นักศึกษาได้โอกาสที่มากกว่า โครงการ TOEIC ที่มีอาจารย์มาติวเพื่อการสอบ โดยมั่นใจได้เลยว่านักศึกษาจะทำคะแนนได้ดี สามารถนำคะแนนสอบไปใช้สมัครงานได้ทันที

 

 

 

 

 

อาชีพที่ใช่ เพื่อเป็นตัวจริงในสายงาน ชอบด้านไหนก็ไปได้สุด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ หรือโอกาสในการทำงานกับ #บริษัทต่างชาติ #นักแปล #ล่าม #คอนเทนต์ครีเอเตอร์ #คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง #สายอาชีพครู #อาจารย์ #ติวเตอร์ หรือ #เจ้าของธุรกิจส่วนตัว และไม่ว่า Passion ของน้องๆ คือด้านไหน เราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกแบบความสำเร็จของตัวเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้

เมื่อนักศึกษามีความฝันที่ชัดเจนแล้ว ว่าอยากทำอาชีพอะไร หลักสูตรจะช่วยบ่มเพาะภาษาเพื่ออัพสกิลเฉพาะทางให้นักศึกษา เช่น การฝึกสอบสัมภาษณ์, ฝึกการ Discuss กันระหว่างนักศึกษาเพื่อยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ สร้างความมั่นใจและ Mindset แบบสากล ให้อนาคตการทำงานในรูปแบบ International เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 11 เมษายน 2564, 22:16:54 น.