ทักษะภาษาดี มีโอกาสมากกว่า ที่สาขาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ

 

 

สำหรับใครที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ ม.กรุงเทพ มีการเรียนการสอนบ่มเพาะเป็นรายบุคคลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้ภาษาได้อย่างมืออาชีพ และเรียนจบไปได้อย่างมั่นใจ

เก่งภาษาอังกฤษให้โอกาสที่มากกว่า ได้รับโอกาสที่หลากหลายทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน เห็นอย่างนี้แล้วต้องรีบมาสมัครและลงทะเบียนเรียนกันก่อนที่นั่งจะเต็มนะ

ก่อนที่จะเลือกเรียนสาขาภาษาอังกฤษ มาดูกันว่าการได้ทักษะทางภาษานั้น เราจะได้รับโอกาสอะไรดีๆ เข้ามาบ้าง บอกเลยว่าโอกาสดีๆ รออยู่เยอะมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนภาษาได้ทักษะมากกว่าที่เราคิด ทั้งได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ ได้เห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเก็บประสบการณ์ไว้ใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

ก้าวสู่การทำงานระดับสากล สร้างโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ  หรือได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำ มาเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์โลกการทำงานจริง  พร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าทำงานในองค์กรระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครงานทุกคนต้องมีและสำหรับคนที่ต้องการที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับตำแหน่งงานที่ดีและมีเงินเดือนที่สูง  ภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความสำคัญ ที่สาขาภาษาอังกฤษผสมผสานกระบวนการบ่มเพาะ 3 ด้านให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)  ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา ทักษะการทำงาน หรือทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่ในระดับสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มโอกาสที่เหนือกว่า ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการถึงหลักการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นภาคปฏิบัติจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความมั่นใจ และมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีการจัดติว และจัดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยต่อยอดความสำเร็จในสายอาชีพได้

 

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 10 เมษายน 2564, 07:59:11 น.