School of Fine and Applied Arts — Programs

Communication Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
COMMUNICATION DESIGN | คณะศิลปกรรมศาสตร์

เรารวมศาสตร์ของศิลปะและการสื่อสารไว้ด้วยกันที่นี่! 

มาเรียนรู้ศาสตร์ในการสื่อสารผ่านงานศิลปะ กับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบในสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบพื้นฐาน การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตัวอักษร การถ่ายภาพ การออกแบบภาพเคลื่อนไหวและการกำกับศิลป์ จนถึงการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่องค์กร เพื่อให้เหล่านักศึกษากลายเป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์ประสบการณ์และต่อเติมจินตนาการให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของคณะจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบในสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรที่จะร่วมกันพัฒนาผลงานนักศึกษา เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และเรายังเน้นการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platform เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย  

โลกของอาชีพหลากหลายในด้านนี้กำลังรออยู่ อาทิ กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) อาร์ตไดเร็กเตอร์ (Art Director) นักออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design) หรือกระทั่งงานที่เฉพาะทางอย่าง Interactive Media Design, Motion Graphic Designer, Visual Effect Designer, Animator และ Typography Design ฯลฯ 

มั่นใจได้เลยว่า เหล่านักศึกษาของเราจะเติบโตไปเป็นศิลปินนักสื่อสารที่เล่าเรื่องราวผ่านงานออกแบบในสาขาต่างๆ ได้อย่างตรงใจผู้คนแน่นอน 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • ​​หลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ ทั้งการวาดมือ และคอมพิวเตอร์
 • สร้างทักษะพื้นฐานและรสนิยมที่ดีในการออกแบบ
 • นักศึกษามีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platform
 • อ.ประจำมีความรู้เฉพาะด้าน อ.พิเศษเชี่ยวชาญจากหลายสาขามาสอนมากที่สุด
 • นักออกแบบที่สร้าง Concept ผลงานอย่างมีมูลค่าและมีความเป็นสากล
 • นักศึกษาได้รับมุมมองจากอาจารย์ 2 ท่านในการเรียน 1 วิชา
 • เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พร้อมสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์พิเศษ ในวงการออกแบบ
 • นักศึกษาได้ทําความรู้จักและสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
 • โครงการบริษัทออกแบบจําลองที่สนับสนุนการสอน นักศึกษาเรียนรู้การทำงานบริษัทออกแบบ ตั้งแต่ กระบวนการรับงาน คิดงาน คิดค่าใช้จ่าย จนถึงการนำเสนองาน
 • โครงการพัฒนาผลงานนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
 • เรียนรู้เทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากล
ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
School of Fine and Applied Arts
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
Cosmetic Image
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
ชนิศา อุดมทรัพย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ชอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยค่ะ อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเองและมี connection เยอะทำให้ได้ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายแนวค่ะ มหาลัยกว้างและเดินทางสะดวกมากค่ะ
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

Graphic Design
- Graphic Designer
- Digital Publishing Designer
- Information Designer
- Creative Director
- Art Director

Brand Identity Design
- นักออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์

Graphic on Packaging
- Packaging Designer
- Brand Experience Designer

Typography Design
- Typographer
- Type Designer

Motion & Timed-Based
- Motion Graphic Designer
- Visual Effect Designer
- Animator

Interactive Media Design
- Interactive Media Designer
- User Experience Designer
- User Interface Designer
- Website Designer

Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
Typography & Layout Design
3D Modeling for Communication Design
AI for Communication Design
Graphic Design History & Contemporary Issues
Art Direction
Digital Publication Design
Graphic Design on Packaging
Motion Graphic Design
Interactive Media Design
Communication Design Research (LECT)
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 27,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 381,880 บาท