คณะศิลปกรรมศาสตร์

Alumni Voices

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — เสียงจากรุ่นพี่
ชนิศา อุดมทรัพย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ชอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยค่ะ อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเองและมี connection เยอะทำให้ได้ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายแนวค่ะ มหาลัยกว้างและเดินทางสะดวกมากค่ะ
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์