มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิษย์เก่า

คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร
คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล
WPP Group
คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot
คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน
คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณยุรี เกนสาคู
ศิลปิน