ศิษย์เก่า

คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร
คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล
WPP Group
คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot
คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน
คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณยุรี เกนสาคู
ศิลปิน
คุณทรงพล จั่นลา
Art Director Advisor, Producer, Director
A Day studio