สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เรียนรู้กระบวนการออกแบบแฟชั่นผ่านเครื่องแต่งกายสุดล้ำนำเทรนด์ ตั้งแต่การวาดภาพประกอบแฟชั่น (Fashion Illustration) เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสายแฟชั่น ตลอดจนการนำเสนอผลงาน และแฟชั่นโชว์อย่างมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญและแฟชั่นดีไซเนอร์ในวงการที่มีชื่อเสียง

 • สร้างประสบการณ์แฟชั่นรอบด้าน
 • มีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่น 
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีผลงาน  Portfolio สำหรับการทำงาน
 • อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์
 • สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพ
 • แฟชั่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์กับดีไซน์ล้ำๆ กับโครงการ Football Club Rebranding ร่วมกับสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี ที่ได้ดีไซน์ตัวละครนักฟุตบอลให้เข้าสู่โลก Metaverse
 • เน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
 • ผลงานเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันที 
เทอมแรก   26,080

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   381,780
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

Fashion Design


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
เด็ก BU ร่วมสืบสาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”
2022-10-27
img
เด็กศิลปกรรมฯ เจ้าของรางวัลดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่
2022-10-17
img
คณะศิลปกรรมฯ เสกแรงบันดาลใจกับดีไซน์เนอร์ไทยระดับโลก
2022-09-28
img
คณะศิลปกรรมฯ จับมือพันธมิตร SC GRAND จัดกิจกรรม Master Class มอบเส้นใยนวัตกรรมให้นักศึกษา
2022-09-20
img
เด็กเก่งศิลปกรรมฯ ชนะเลิศการประกวดดีไซเนอร์รุ่นใหม่
2022-09-07
img
สุดล้ำ คณะศิลปกรรมฯ เปิดเวทีโชว์ผลงาน REBRANDING ของนักศึกษา ผ่านโลก METAVERSE
2022-06-10
img
เด็ก BU โชว์สกิลจัดการแสดง Performance Show & Fashion Show “ผ้าขาวม้าทอใจ 64”
2021-11-26
img
รวบมาให้รู้เรื่อง BU ที่สุดของสัปดาห์
2021-09-16
img
ยกระดับผ้าขาวม้าสู่สากล!!! จากจินตนาการสู่ชุดจริง ฝีมือเด็กแฟชั่นดีไซน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2021-09-07
img
BU ร่วมปลุกพลังคนรุ่นใหม่สร้างอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ
2020-09-23