School of Fine and Applied Arts — Programs

Fashion Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN | คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน ตั้งแต่การวาดภาพประกอบแฟชั่น การตัดเย็บ การวางแผนการออกแบบ การประยุกต์ใช้ ไปจนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยสามารถเลือกวิชาเรียนที่เป็นวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางสาขาของเรามีวิชาที่น่าสนใจมากมาย มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสายแฟชั่นคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นยังเป็นพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในหลายโปรเจกต์ และยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลองทำงานจริง ได้ฝึกงานกับผู้ประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับโจทย์จริงจากทางมืออาชีพ เป็นการสร้างความพร้อมก่อนการทำงานในโลกแห่งความจริง 

การเรียนการสอนใน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ม.กรุงเทพ แยกออกเป็น 2 กลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ 

1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เช่น Fashion designer, Accessories designer, Textiles designer และ Pattern maker โดยผู้เรียนกลุ่มนี้จะมุ่งไปในสายแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นหลัก เป็นผู้สนใจงานการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อสร้างชิ้นงานแฟชั่น 
 
2.  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นคนทำงานสายแฟชั่นด้านการสร้างคอนเทนต์เป็นหลัก เช่น Digital content creator, Stylist, Makeup artist และ Fashion journalist ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องแฟชั่นเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างคอนเทนต์และทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น โดยไม่ต้องเรียนรู้การออกแบบ ตัดเย็บ หรือการประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นทักษะหลัก แต่มุ่งเน้นศาสตร์การนำเสนอผลงานเกี่ยวข้องกับแฟชั่น 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ : 

 • เรียนรู้กระบวนการออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน 
 • ปูพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานสายแฟชั่น
 • เป็นมากกว่าแฟชั่นดีไซน์เนอร์ ตอบโจทย์การรองรับงานทางด้านแฟชั่นที่หลากหลายมากขึ้น 
 • อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์ สอนโดยผู้ทำงานในสายงานจริงในวงการแฟชั่น
 • มีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่น
 • เตรียมพร้อมนักศึกษาเข้ากับเทรนด์โลก ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและบริษัท ให้ความรู้และให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง
 • เตรียมพร้อมการเรียนการสอนโปรแกรม CL0 ซึ่ง ได้รับความนิยมและงานใช้ในวงการ พร้อมการเรียนการสอนการใช้ 3D printing ซึ่งได้รับความนิยม
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมสร้างผลงาน Portfolio สำหรับการทำงานในอนาคต
 • สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพ
 • เน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
 • ผลงานในชั้นเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันที
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานกับผู้ประกอบการจริง
ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
School of Fine and Applied Arts
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
Cosmetic Image
จากเด็กแฟชั่น BU สู่เจ้าของแบรนด์ LEELA | มิว พงศกร แก่นจันทร์ ศิษย์เก่าออกแบบแฟชั่น
จากเด็กแฟชั่น BU สู่เจ้าของแบรนด์ LEELA | มิว พงศกร แก่นจันทร์ ศิษย์เก่าออกแบบแฟชั่น

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
Thai Fabric Mix It Happen สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
BU x Supersports โครงการ New Gen Sportwears
แฟชั่นโชว์สุดปัง BU x SUPERSPORTS
เด็กแฟชั่น ม.กรุงเทพ โชว์ฝีมือการออกแบบในเวทีรันเวย์แฟชั่นวีคระดับโลก
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer)
 • นักวาดภาพประกอบแฟชั่น (Fashion Illustrator)
 • นักออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้า (Pattern Maker)
 • นักออกแบบลายผ้า (Fabric Designer)
 • นักบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น (Fashion Merchandiser)
 • นักสร้างสรรค์พื้นที่ร้านค้าแฟชั่น (Fashion Visual Merchandiser)
 • ผู้ดำเนินการจัดแฟชั่นโชว์ (Fashion Show Organizer)
 • สไตลิสต์ (Fashion Stylist)
 • เมคอัพแอนด์แฮร์อาร์ติสท์ (Makeup & Hair Artist)
 • นางแบบ/นายแบบ (Fashion Model)
 • เจ้าของแบรนด์แฟชั่น (Fashion Brand Founder)
 • นักการตลาดแฟชั่น (Fashion Marketer)
 • นักออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (Accessories Designer)
 • บรรณาธิการแฟชั่น (Fashion Editor)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
“Fashion design and making" Skills
- Fashion design developments
- Fashion pattern making
- Fashion making techniques (garments/textiles/accessories)
- Advanced making techniques (pattern/draping)

"Fashion content creation" Skills
- Fashion concept design developments
- Computer programmes / digital platforms for fashion contents
- Materials sourcing / props and displays
- Fashion contents - journalism / advanced presentation on both online/ offline platforms
- Fashion Trends
- Fashion Aesthetics (Beauty/Hair)
- Fashion Culture History
- Fashion Business
- Fashion entrepreneurship
- Fashion Styling
- Fashion Innovation Technology
- Fashion Contemporary Issues
- Fashion specific skills
กลุ่มวิชาที่จำเป็นในการสร้างอาชีพตามยุคสมัยโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
Fashion business marketing
Fashion digital innovation
Fashion essential skills

Fashion Trends
Fashion Aesthetics (Beauty/Hair)
Fashion Culture History
Fashion Business
Fashion entrepreneurship
Fashion Styling
Fashion Innovation Technology
Fashion Contemporary Issues
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 381,780 บาท