คณะศิลปกรรมศาสตร์

Partner

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — พันธมิตร — X8 Multiply by Eight
X8 Multiply by Eight
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะศิลปกรรมศาสตร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด (MULTIPLY BY EIGHT CO., LTD.) กับภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บรรยายในงาน Open House 2023

ร่วมงาน BU JOB FAIR 2023

ทำกิจกรรมร่วมกัน Project based 2/2566

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์