Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ถ้าคุณชอบงานสร้างสรรค์ แต่ยังมีข้อสงสัย…สารพันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริง ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรา จะตอบคำถามของคุณได้ 

และเราจะเตรียมตัวให้คุณเข้าสู่โลกของการทำงานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจ 

นักศึกษาได้โอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 

ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ไปกับโจทย์จากชีวิตจริงที่นำมาจากภาคธุรกิจ

พร้อมๆ กับเตรียมสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของแวดวงนี้เป็นอย่างดี 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขาวิชา 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

ดึงความชอบของตัวเองสู่ในผลงาน ผสานความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ

หลักสูตรครอบคลุมงานศิลปะ และการออกแบบหลายแขนง

ตอบโจทย์กับอาชีพใหม่ในอนาคต เรียนจบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

ทีมอาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการสอนและมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพและวิชาการในด้านศิลปะและการออกแบบมีชื่อเสียงในระดับชาติ
เรียนรู้จากโจทย์จริง

เน้นการลงมือปฏิบัติ Project Based โจทย์จริงจากบริษัทพันธมิตร
โครงการพัฒนาผลงานนักศึกษา

โครงการพัฒนาผลงานนักศึกษา เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
สร้างประสบการณ์จริงในการทํางาน

มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ Workshop ต่างๆ และพื้นที่แสดงงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมสร้างผลงาน Portfolio สําหรับการทํางานในอนาคต
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เรารวมศาสตร์ของศิลปะและการสื่อสารไว้ด้วยกันที่นี่! มาเรียนรู้ศาสตร์ในการสื่อสารผ่านงานศิลปะ กับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบในสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบพื้นฐาน การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตัวอักษร การถ่ายภาพ การออกแบบภาพเคลื่อนไหวและการกำกับศิลป์ จนถึงการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่องค์กร เพื่อให้เหล่านักศึกษากลายเป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์ประสบการณ์และต่อเติมจินตนาการให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของคณะจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบในสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิด สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของ ม.กรุงเทพ ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรที่จะร่วมกันพัฒนาผลงานนักศึกษา เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และเรายังเน้นการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platform เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย  โลกของอาชีพหลากหลายในด้านนี้กำลังรออยู่ อาทิ กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) อาร์ตไดเร็กเตอร์ (Art Director) นักออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design) หรือกระทั่งงานที่เฉพาะทางอย่าง Interactive Media Design, Motion Graphic Designer, Visual Effect Designer, Animator และ Typography Design ฯลฯ มั่นใจได้เลยว่า เหล่านักศึกษาของเราจะเติบโตไปเป็นศิลปินนักสื่อสารที่เล่าเรื่องราวผ่านงานออกแบบในสาขาต่างๆ ได้อย่างตรงใจผู้คนแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้​​หลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ ทั้งการวาดมือ และคอมพิวเตอร์สร้างทักษะพื้นฐานและรสนิยมที่ดีในการออกแบบนักศึกษามีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบน Digital Platformอ.ประจำมีความรู้เฉพาะด้าน อ.พิเศษเชี่ยวชาญจากหลายสาขามาสอนมากที่สุดนักออกแบบที่สร้าง Concept ผลงานอย่างมีมูลค่าและมีความเป็นสากลนักศึกษาได้รับมุมมองจากอาจารย์ 2 ท่านในการเรียน 1 วิชาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พร้อมสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์พิเศษ ในวงการออกแบบนักศึกษาได้ทําความรู้จักและสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคตเรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรโครงการบริษัทออกแบบจําลองที่สนับสนุนการสอน นักศึกษาเรียนรู้การทำงานบริษัทออกแบบ ตั้งแต่ กระบวนการรับงาน คิดงาน คิดค่าใช้จ่าย จนถึงการนำเสนองานโครงการพัฒนาผลงานนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเรียนรู้เทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากล
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
27,380 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
383,180 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน ตั้งแต่การวาดภาพประกอบแฟชั่น การตัดเย็บ การวางแผนการออกแบบ การประยุกต์ใช้ ไปจนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยสามารถเลือกวิชาเรียนที่เป็นวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางสาขาของเรามีวิชาที่น่าสนใจมากมาย มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสายแฟชั่นคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นยังเป็นพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในหลายโปรเจกต์ และยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลองทำงานจริง ได้ฝึกงานกับผู้ประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับโจทย์จริงจากทางมืออาชีพ เป็นการสร้างความพร้อมก่อนการทำงานในโลกแห่งความจริง การเรียนการสอนใน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ม.กรุงเทพ แยกออกเป็น 2 กลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ 1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เช่น Fashion designer, Accessories designer, Textiles designer และ Pattern maker โดยผู้เรียนกลุ่มนี้จะมุ่งไปในสายแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นหลัก เป็นผู้สนใจงานการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อสร้างชิ้นงานแฟชั่น  2.  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นคนทำงานสายแฟชั่นด้านการสร้างคอนเทนต์เป็นหลัก เช่น Digital content creator, Stylist, Makeup artist และ Fashion journalist ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องแฟชั่นเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างคอนเทนต์และทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น โดยไม่ต้องเรียนรู้การออกแบบ ตัดเย็บ หรือการประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นทักษะหลัก แต่มุ่งเน้นศาสตร์การนำเสนอผลงานเกี่ยวข้องกับแฟชั่น ทำไมต้องเรียนสาขานี้ : เรียนรู้กระบวนการออกแบบแฟชั่นแบบเจาะลึกรอบด้าน ปูพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานสายแฟชั่นเป็นมากกว่าแฟชั่นดีไซน์เนอร์ ตอบโจทย์การรองรับงานทางด้านแฟชั่นที่หลากหลายมากขึ้น อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์ สอนโดยผู้ทำงานในสายงานจริงในวงการแฟชั่นมีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่นเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้ากับเทรนด์โลก ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและบริษัท ให้ความรู้และให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงเตรียมพร้อมการเรียนการสอนโปรแกรม CL0 ซึ่ง ได้รับความนิยมและงานใช้ในวงการ พร้อมการเรียนการสอนการใช้ 3D printing ซึ่งได้รับความนิยมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมสร้างผลงาน Portfolio สำหรับการทำงานในอนาคตสร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพเน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ผลงานในชั้นเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันทีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานกับผู้ประกอบการจริง
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
381,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชอบงานศิลปะ? ชอบวาดรูป? อยากเป็นศิลปิน? อยากเป็นนักออกแบบ? อยากเป็นช่างภาพ?เพราะศิลปะไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะ แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบประสบการณ์และเติมเต็มการรับรู้ให้กับผู้ชมอีกด้วย สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะรอบดาน ทั้งด้านศิลปะ เทคโนโลยี และเข้าใจการทำธุรกิจ คิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานศิลปะและการออกแบบหลายแขนง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่เป็นศิลปินและนักออกแบบผู้มีชื่อเสียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานด้านศิลปะได้หลากหลายอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคตได้ 5 กลุ่มวิชาที่ตอบโจทย์การออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจหรือเชี่ยวชาญ เพื่อเจาะลึกและต่อยอดการทํางานในอนาคต 1.กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ  (Animation, Character and Illustration Design)เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ได้เรียนรู้การทำการตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักเขียนสตอรี่บอร์ด นักเขียนการ์ตูน ศิลปินออกแบบแนวคิด แอนิเมเตอร์ นักออกแบบของเล่น และอีกมากมาย 2. กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)เรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะที่เน้นความแปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิม เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยต้องเข้าใจระบบการคิดและโครงสร้างของสังคมผ่านการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีศิลป์ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น  ศิลปิน ภัณฑารักษ์ อาจารย์สอนศิลปะ นักวิจารณ์ศิลปะ เจ้าของธุรกิจด้านศิลปะ และอีกมากมาย3. กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย 4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการภ่ายภาพและการสร้างธุรกิจ (Photography Technology and Business Creation)เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ ไม่ว่าแบบเชิงพาณิชย์หรือแบบศิลปะ รวมทั้งอยากเปิดสตูดิโอถ่ายภาพหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพถ่าย ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ เทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความต้องการพัฒนาทักษะในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวิธีการสื่อสารด้วยภาพ พร้อมโอกาสการทำงานในระหว่างเรียนกับมืออาชีพ ร่วมกับพาร์ทเนอร์องค์กร และสตูดิโอชั้นนำ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น Photographer, Art Director Creative Director, YouTuber, Design Entrepreneurs5. กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design)เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary or Multidisciplinary Designer)  และอีกมากมาย 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
27,380 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
387,680 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาตรี
Creative Communication Design
At the core of CCD lies our unwavering belief that no single mold fits all. We champion our students' journey of self-exploration, encouraging them to define their distinct design identity.Bridging communication theories with pioneering design practices, CCD crafts a holistic learning experience that positions students at the forefront of the media landscape. Collaboratively designed with leading industry figures, our curriculum ensures that students remain attuned to the evolving trends in communication and design.Benefit from the insights and mentorship of renowned educators and industry experts, each of whom brings a wealth of practical experience and knowledge to the table. Beyond traditional classroom learning, CCD offers a plethora of real-world experiences, from internships and workshops to meaningful collaborations with industry stakeholders.The program develops advanced skills and technical competency in drawing, illustration, graphic design, color and computer applications.Students become professionals in the field of design media arts using the latest technologies, tools and software in the most advanced computer lab.Why complete this degree?Curriculum emphasizes Creative thinking, communication and communication design, research, and problem-solving with industry partners.Practice-based learningCurating real life experience for studentsDouble Degree Program 3+1 with Middlesex University, UK.Unlock your creative potential while developing technical competencies indrawing, illustration, graphic design, and computer applicationsLearn to make sense of different design contexts and to create works that communicate effectivelyExpose yourself to the international way of thinking in design to prepare for careers in the global media industry
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1
77,230 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
661,530 บาท
Cosmetic Image
สายออกแบบ ชอบทำกราฟิก อาร์ตติสท์ แฟชั่นตัวแม่ เรียนสาขาอะไรดี?
สายออกแบบ ชอบทำกราฟิก อาร์ตติสท์ แฟชั่นตัวแม่ เรียนสาขาอะไรดี?

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
จากเด็กแฟชั่น BU สู่เจ้าของแบรนด์ LEELA | มิว พงศกร แก่นจันทร์ ศิษย์เก่าออกแบบแฟชั่น
Open House BU Metaverse 2022 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
รักออกแบบไม่ได้ แต่แอบบอกได้ งว่อววววว | แนะแนวมาแจวจ้ำจึก
Thai Fabric Mix It Happen สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์