คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ การสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีในการออกแบบ เน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดโจทย์ได้ ดึงความชอบของตัวเองลงไปในผลงาน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ บรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน 

ดึงความชอบของตัวเองสู่ในผลงาน ผสานความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ
  • Tarn Wichutar

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

จบจากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ทุกอย่างที่เรียนมาสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดี และการมีพื้นฐานที่ดีทำให้เราก้าวและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

  • Sira TongSira Tong

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

ม.กรุงเทพเจ๋งยังไง บอกคณะที่ภูมิใจกับแม่ แชร์เรื่องราวสุดประทับใจ สำรวจ ม.กรุงเทพ แต่ละคณะ ไม่ใช่แค่ให้ นักศึกษา มีความรู้ ความชำนาญในสายงานที่เรียนมาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการสอนแบบบูรณาการ ปลูกฝังความเป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งกิจกรรม วิชาเลือก ที่เปิดกว้าง ไม่ว่าคุณจะจบมาจากสาขาอะไร คณะไหน คุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมด ยกตัวอย่าง #ผมจบออกแบบแฟชั่น แต่ปัจจุบันเปิดร้านอาหาร รุ่นพี่ก็จบแฟชั้น แต่เปิดร้านเบอร์เกอรี่ ซึ่งสามารถนำความรู้ในด้านศิลปะ มาใช้ในการทำการตลาด ให้โดดเด่น แตกต่างจาก วิธีการคิดของคนทั่วไป เป็นข้อได้เปรียบมากๆ.... #ดีใจมากที่เรียนจบจากมหาลัยกรุงเทพ