คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการ Hotel Lobby
ห้องปฏิบัติการ Hotel Lobby
เรายก Lobby จากโรงแรมมาไว้ที่ตึกทัวร์ทุกพื้นที่ได้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การทำงานเพื่อให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงล็อบบี้ที่มีความสวยงาม เพราะมีห้องปฏิบัติการด้านโรงแรมให้ฝึกจริงครบทุกขั้นตอน ได้ประสบการณ์แบบเต็มเปี่ยม

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว