คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องครัวสาธิต The Kitchen
ห้องครัวสาธิต The Kitchen
ห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัยที่เพียงพอต่อน้องๆ ทุกคน พร้อมโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ภายในห้องเพื่อถ่ายทอดสดการทำอาหารทุกขั้นตอนอย่างละเอียด โดยอาจารย์จะมาสอนแต่ละขั้นตอนการทำอาหารก่อนที่จะลงมือเข้าครัวให้น้องๆ ได้เห็นทุกขั้นตอนการทำรังสรรค์อาหารแบบไม่มีกั๊ก

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว