คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง BU Travel
ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง BU Travel
เพราะการเรียนรู้ต้องเกิดจากการลงมือทำ มิติใหม่ของเรียนการจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียว แต่น้องๆ จะได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกการวางแผนเส้นทางการเดินทาง จัดทัวร์ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน จัดงานทัวร์ต่างๆ และได้ออกทริปเดินทางจริง

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
สถานที่ตั้ง
Tourism Tower อาคาร A5 ชั้น 10
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
ตามตารางเรียนของหลักสูตร
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว