คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น
คุณเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น
- นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว