คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณเอกภพ ผาวงษ์
คุณเอกภพ ผาวงษ์
Mccormick co.,Ltd (Thailand) - Freelance Translator for Foreign Companies and Organizations, Content Operation Specialist at TCDX (Thailand), Project Translator at Mccormick co.,Ltd (Thailand)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว