สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ที่ปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้ได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 • เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้ ซึ่งพัฒนามาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บล.ฟินันเซียไซรัส บล.ทรีนีตี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล เป็นต้น ความรู้ด้านเศรษฐกิจจะทำให้การลงทุน สามารถคาดการณ์และเข้าใจสถานการณ์ เพื่อวางแผนการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
 • เรียนกับอาจารย์ในวงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ตัวจริงจากวงการลงทุน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆแบบจัดเต็ม 

 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเด็กเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษา เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขาย และการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จะแตกต่างจากคณะอื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการลงทุน เช่น ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในการลงทุน ซื้อขาย 

 • อัปเดตวิชาใหม่ๆ เปิดโลกไปอีกขั้น ได้เรียนวิชาใหม่ๆ  ซึ่งไม่ได้มีแค่วิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิชาที่มีโอกาสได้ใช้ในอนาคตแน่นอน เช่น วิชาการลงทุนใน DW  วิชาการอบรมการเขียน Resume วิชาการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น สร้างนักลงทุนมืออาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน

 • ฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุน  นอกจากนี้ยังมี โครงการ Finansia HERO Stock Learning at BU จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองบนระบบซื้อขายในตลาดจริง ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO

 • เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการลงทุนให้ครบและเต็มรูปแบบมากขึ้น พร้อมมาแชร์ประสบการณ์การการทำงาน ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความรู้แบบใกล้ชิด สามารถนำมาปรับให้เข้ากับการลงทุนได้แบบไม่จำกัด

 • เรียนรู้จริง เน้นปฏิบัติ  มีรางวัลการันตี สร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เปิดโลกการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกฝนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง พร้อมสร้างโอกาสในการได้รางวัลการันตี ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะสามารถ สร้างเป็น Portfolio ใช้ยื่นทำงานในอนาคตได้

 • สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ ผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันที

เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 285,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

School of Economics and Investment

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Economics


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)