สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ที่ปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้ได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 • เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้ ซึ่งพัฒนามาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บล.ฟินันเซียไซรัส บล.ทรีนีตี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล เป็นต้น ความรู้ด้านเศรษฐกิจจะทำให้การลงทุน สามารถคาดการณ์และเข้าใจสถานการณ์ เพื่อวางแผนการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
 • เรียนกับอาจารย์ในวงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ตัวจริงจากวงการลงทุน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆแบบจัดเต็ม 

 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเด็กเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษา เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขาย และการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จะแตกต่างจากคณะอื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการลงทุน เช่น ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในการลงทุน ซื้อขาย 

 • อัปเดตวิชาใหม่ๆ เปิดโลกไปอีกขั้น ได้เรียนวิชาใหม่ๆ  ซึ่งไม่ได้มีแค่วิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิชาที่มีโอกาสได้ใช้ในอนาคตแน่นอน เช่น วิชาการลงทุนใน DW  วิชาการอบรมการเขียน Resume วิชาการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น สร้างนักลงทุนมืออาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน

 • ฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุน  นอกจากนี้ยังมี โครงการ Finansia HERO Stock Learning at BU จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองบนระบบซื้อขายในตลาดจริง ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO

 • เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการลงทุนให้ครบและเต็มรูปแบบมากขึ้น พร้อมมาแชร์ประสบการณ์การการทำงาน ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความรู้แบบใกล้ชิด สามารถนำมาปรับให้เข้ากับการลงทุนได้แบบไม่จำกัด

 • เรียนรู้จริง เน้นปฏิบัติ  มีรางวัลการันตี สร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เปิดโลกการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกฝนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง พร้อมสร้างโอกาสในการได้รางวัลการันตี ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะสามารถ สร้างเป็น Portfolio ใช้ยื่นทำงานในอนาคตได้

 • สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ ผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันที

เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 295,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

School of Economics and Investment

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Economics


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
FIP Professional Talk & Workshop คุยเรื่องการเงินแบบมืออาชีพ
2023-09-22
img
เก่งเกินต้าน เด็ก BU สอบผ่านใบอนุญาตและคุณวุฒิวิชาชีพ “นักวางแผนการลงทุน” IP และ AFPT
2023-06-06
img
เรื่องเงินต้องวางแผน ต่อยอดเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
2023-04-26
img
เจาะลึกวิธีการเลือกหุ้นแบบ Value Investing ให้เด็ก BU
2023-03-21
img
เรื่องเงินต้องวางแผน เพิ่มพูนความรู้สู่อิสรภาพทางการเงิน
2023-03-09
img
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ม.กรุงเทพ ดึงกูรูติดอาวุธเสริมแกร่งการตลาด ศาสตร์ที่นักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ต้องรู้
2021-11-05
img
9 อาชีพสายเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นมากกว่านักลงทุน
2021-10-21
img
เล่นหุ้นตั้งแต่วัยเรียนยังไงให้ปัง เหมือนฮันจีพยอง Start-Up
2021-02-01
img
โดนใจสายลงทุน กับ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ม.กรุงเทพ
2020-01-23
img
เรียนรู้เหนือตำรา เศรษฐศาสตร์และการลงทุน ม.กรุงเทพ
2019-03-07