คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เศรษฐศาสตร์เชิงการประยุกต์ เรียนรู้เศรษฐกิจและเข้าใจภาคธุรกิจ วิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลกอนาคต รู้จังหวะในการลงทุน บ่มเพาะให้นักศึกษามี Entrepreneurial Spirit เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคธุรกิจเป็นอย่างดี เน้นความพร้อมในการทำงาน สร้างนักเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อไปทำธุรกิจ ทำการค้า ทำการลงทุน รองรับการทำงานของสถาบันการเงิน บริษัทเอกชน รวมไปถึงภาครัฐบาล

 

 

ต่อยอดเงินเป็น อนาคตเป็นต่อ
เรียนรู้ทั้งระบบหลักเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก ด้วยมุมมองเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างมืออาชีพ
  • LukeTao Nutthanon

  • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สอนให้เรารู้จักรการเป็นผู้ประกอบการ มีอุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อมทันสมัย เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ มีห้องเรียนที่ตอบโจทย์ตามแต่ละสาขาวิชา อาทิ การบิน มีเครื่องบินจำลอง มีห้องทำอาหาร และอีกหลายอย่าง ไม่ใช่แค่นั้นมีห้องพักผ่อนไว้รอเวลาเรียนอีกด้วยมีอะไรอีกหลายๆอย่าง เรามาเป็นเพชรกันเทอะครับ

  • Aliz Richter

  • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ติเตียน ก็ไม่อยากแนะนำคณะใดคณะนึงเป็นพิเศษนะ ชีวิตของเราเลือกทางของเราเอง เลือกที่จะกล้าบอกพ่อแม่ว่า"ไม่"เพราะมันไม่ใช่หลายคนก็พลาดเพราะเรียนผิดหรือเรัยนมี่ตัวเองไม่ชอบมามากแล้ว เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเหล่านั้น "ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าบ้าแต่มันใช้ได้จริง"

  • Zaramorii Less

  • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่นี่เราอยู่กันเป็นมากกว่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง เพราะเราอยู่กับเป็นครอบครัว ในงาน open house เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆจากวิชาเรียน ถ้าลองได้มาเรียนแล้ว จะรู้ว่าได้มากกว่าอะไรที่คิดเยอะ #ECON