มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เศรษฐศาสตร์เชิงการประยุกต์ เรียนรู้เศรษฐกิจและเข้าใจภาคธุรกิจ วิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลกอนาคต รู้จังหวะในการลงทุน บ่มเพาะให้นักศึกษามี Entrepreneurial Spirit เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคธุรกิจเป็นอย่างดี เน้นความพร้อมในการทำงาน สร้างนักเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อไปทำธุรกิจ ทำการค้า ทำการลงทุน รองรับการทำงานของสถาบันการเงิน บริษัทเอกชน รวมไปถึงภาครัฐบาล

 

 

ต่อยอดเงินเป็น อนาคตเป็นต่อ
เรียนรู้ทั้งระบบหลักเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก ด้วยมุมมองเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างมืออาชีพ