คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Alumni

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — ศิษย์เก่า — คุณกรศุภ มังกรแก้ว
คุณกรศุภ มังกรแก้ว
สำนักพิมพ์ ฟิเดลลิตี้ - บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ฟิเดลลิตี้ สำนักพิมพ์หนังสือด้านการลงทุนแปลภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเจ้าของ Investing.in.th ร้านหนังสือของนักลงทุน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที