Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Cosmetic Image

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อันดับ 1 ของไทย 

ก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูลที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงานสร้างชื่อระดับนานาชาติ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับ High-end สตูดิโอภาพยนตร์แบบครบวงจร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัลมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การหาทุนสร้าง การประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย การนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์ภาพยนตร์เชิงลึกในฐานะที่เป็นสื่อศิลปะ และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อเชื่อมต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยและสากล ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอไอเดียแก่ผู้อำนวยการสร้างตัวจริงเพื่อผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์

 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 

 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ประสบการณ์การเรียนสุดล้ำ ด้วยอุปกรณ์เทียบเท่าอุตสาหกรรม

มีองค์กรพันธมิตร ให้ความร่วมมือในหลักสูตร

มีองค์กรพันธมิตรทั้งในระดับชาติและระดับโลก เช่น Unreal Academic Partner, Blackmagic Design, Viu Thailand, The Monk Studios, Yggdrazil Group และอีกมากมาย
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการล้ำสมัย

ผู้นำด้านการสร้างการเรียนรู้แบบอุตสาหกรรม
ครบวงจร ทั้งอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ถ่ายทำมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมแบบที่มืออาชีพใช้ ในบรรยากาศการทำงานแบบอุตสาหกรรมจริงเทียบชั้นสตูดิโอระดับสากล
ก้าวสู่ Film School ที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์

ครบทั้งอุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญ พัฒนางานตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมเผยแพร่ ณ โรงภาพยนตร์และแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ
เรียนรู้ เทคนิคล้ำๆ ในวงการภาพยนตร์

การสร้าง 3D Animation และ Visual Effects กับมืออาชีพด้านสื่อดิจิทัล และด้าน VFS อาจารย์ ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงานสร้างชื่อระดับ
นานาชาติ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์
ระดับ High-end
เน้นเทคนิคทักษะวิชาชีพที่ใช้จริงในสตูดิโอ

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย
และรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ
Film and Digital Media Studio ที่ผลิตผลงานระดับมืออาชีพ

เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร การร่วมมือกันระหว่างสาขา Digital Media และ Film ที่อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้เกิดการร่วมมือกันผลิตงานใน ยุค Virtual World
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอีกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจความบันเทิงระดับประเทศและสร้างเม็ดเงินมหาศาล รวมทั้งการรับชมภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ยังมี OTT Platform ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่รับชมผ่านสตรีมมิ่งได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนทำงานได้ผลิตสื่อภาพยนตร์หรือซีรีส์ เพื่อป้อนสู่แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วยก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูลที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เน้นการเรียนกับมืออาชีพตัวจริง มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีภาพยนตร์และสื่อจอ หลักการเล่าเรื่อง โครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตงานด้านภาพยนตร์และสื่อจอ สามารถทำงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยหลักสูตรของเราที่เน้นองค์ความรู้ 5 ด้าน การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business) ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking) การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen) การผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ โกลบอลคอนเทนต์ (Series and Global Content Production)ทั้งหมดจะหลอมรวมให้คุณได้เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ก้าวแรกของคนทำภาพยนตร์มืออาชีพรุ่นแล้วรุ่นเล่า เริ่มต้นที่นี่! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ครบวงจรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก การแสดงภาพยนตร์เรียนกับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับนานาชาติเน้นทักษะทั้งวิชาชีพและวิชาการครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการล้ำสมัยแบบที่มืออาชีพใช้ในบรรยากาศการทำงานแบบอุตสาหกรรมจริง มาตรฐานเทียบชั้นสตูดิโอระดับสากลมีองค์กรพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในหลักสูตรทั้งในระดับชาติและระดับโลกเป็น Blackmagic Design Academic Training Partner หรือศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานหลังกระบวนการผลิตภาพยนตร์แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจรSeries and Global Content Production สร้างคอนเทนต์หลากหลายด้วยศิลปะภาพยนตร์ หลักสูตรที่กว้าง และแบ่งย่อยที่สุดสำหรับสาขาภาพยนตร์ในระดับปริญญาตรีในไทยการร่วมมือกันระหว่างสาขา Digital Media และ Film ที่อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้เกิดการร่วมมือกันผลิตงานใน ยุค Virtual Worldการผลิตภาพยนตร์ยุคใหม่ สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกเสมือน สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการผลิตภาพยนตร์สร้างเสริมความเป็นสากลในการพัฒนาเนื้อหารายวิชามีพันธมิตรระดับนานาชาติ ร่วมกับ  Unreal Engine Academic Partner กิจกรรมระหว่างเรียน : โอกาสมากมายที่จะทำให้น้องๆ ได้สกิลเฉพาะทางในสายงานภาพยนตร์จากกิจกรรม Workshop จากทางคณะฯ จัดขึ้นEditorial Fashion Photography and Lighting Workshopเรียนรู้วิธีสร้างภาพถ่ายแฟชั่นที่มีสไตล์โดยใช้ การจัดแสงในสตูดิโอ และเรียนรู้กระบวนการสร้างคอนเซ็ปต์ไปจนถึงการตกแต่งภาพดิจิทัลศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (Special Effect Makeup (prosthetic)นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (อุปกรณ์เทียม) โดยการทํารอยแผล รอยช้ํา รอยกระสุน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โฟมลาเท็กซ์ ซิลิโคนหน้ากาก เลือดเทียม เป็นต้นFilm Management and Pre-Production The essential guide to Pre-Production- A Film Actor & Location Agreement- มารยาทในกองถ่าย และการเข้าพื้นที่- การขอ Sponsors (in cash/in kind) 25 ตุลาคม 2566 โรงหนัง C4- Script Breakdown และการจัดการกองถ่าย (ผู้กํากับ)กระบวนการ Digital Imaging Technician (DIT) นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการสื่อ จัดเก็บและสํารองข้อมูล workflow ในการทํางาน รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันทีไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
24,480 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
436,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
เปลี่ยนทุกจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง ออกแบบทุกมิติในสื่อดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง!  สำหรับคนมีฝันที่อยากสร้างแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ของ ม.กรุงเทพ มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและมุ่งเน้นให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ตั้งแต่การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ การทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ประกอบการเคลื่อนไหว ตลอดจนการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล โดยมีกูรูตัวจริงในศาสตร์แต่ละด้านช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นนักสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ธุรกิจสื่อในทุกรูปแบบ  หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 4 สาขาเฉพาะด้านเลือก3D AnimationVisual EffectsProducing for Animation and Visual EffectsSound and Music Production for Digital Mediaทำไมต้องเรียนสาขานี้ ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้เรียนกับกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลกเรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจรบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากลให้เกิดขึ้นกับนักศึกษากิจกรรมระหว่างเรียน :เน้นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน Studio-based Learning ที่มีความร่วมมือกับ The Monk Studios, Yggdrazil Group, Human Farm Visual Effects ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันทีไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
24,480 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
487,880 บาท
Cosmetic Image
Open House BU Metaverse 2022 : คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
Open House BU Metaverse 2022 : คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
จากนักเขียนนวนิยายเด็กปี 1 สู่บทละครช่อง One31 | ร่มเกศ หล้าทุม สาขาภาพยนตร์
เด็กสื่อดิจิทัล 6 สไตล์ เรียนอะไรบ้าง? Bangkok University ผู้ติดตาม 8.92 หมื่น คน
OPEN HOUSE BU 2020 | คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
จากหนังธีสิสสู่เทศกาลหนังนานาชาติ | ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ ศิษย์เก่า BUDC
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
สมัครเรียนได้ทันที ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์