ศิษย์เก่า

คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
คุณสุรศักดิ์ ป้องศร
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์
คุณชานนท์ ยิ่งยง
คุณพงศธร อูเอกิ
ผู้ก่อตั้ง
PolartheLionStudio
คุณณัฐชัย จิระอานนท์
คุณภูวนิตย์ ผลดี
คุณศุภณัฐ นามวงศ์
คุณภาณุพรรณ จันทนะวงษ์