คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

Gallery

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ — แกลลอรี่
การสมัครเรียน
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
สมัครเรียนได้ทันที ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์