ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ในสาขาวิชาสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ ที่มีความพร้อมด้านการจัดการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและหลากหลาย นำมาซึ่งความพร้อมในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติอันสมบูรณ์แบบต่อการทำงานและพัฒนาวงการสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ต่อไป

พันธกิจ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  • แหล่งที่มา: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.