#เรียนกับตัวจริง อาจารย์นพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย

อาจารย์นพ ธรรมวานิช ผู้บริหารหลักสูตรสื่อดิจิทัล (Digital Media) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA)

  • แหล่งที่มา: สาขาวิชาสื่อดิจิทัล, คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2561, 13:35:52 น.