ศูนย์ฝึกอบรมสื่อดิจิทัลและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DCTC: Digital Media and Cinematic Arts Training Centre

ศูนย์ฝึกอบรมสื่อดิจิทัลและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DCTC: Digital Media and Cinematic Arts Training Centre สร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ประกอบด้วยพื้นที่อาคาร 3 ส่วนคือ

  1.     Production Zone
  2.     Research and Resource Area
  3.     Digital Post Production Zone

ภายในประกอบด้วยระบบงานและเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ออกแบบ ตามกระบวนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film Production Workflow)

ภารกิจหลักของของ DCTC คือส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์  โดยตอบสนองแนวคิดและวัตถุประสงค์ของภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์ ตามแนวคิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์สมัยใหม่ มุ่งเน้นความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาภาพยนตร์ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้ฉลาด คิด มีหัวใจของผู้ประกอบการ ทำงานได้จริงและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก้าว เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและสากล โดยเน้นความเชี่ยวชาญใน 3 สาขา คือ

  1. การผลิตภาพยนตร์
  2. การบริหารงานภาพยนตร์
  3. ภาพยนตร์ศึกษา

นอกจากนี้ DCTC ยังดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยเน้นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพและก้าวสู่วงการภาพยนตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • แหล่งที่มา: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 20 มีนาคม 2566, 10:18:54 น.