ศิษย์เก่า

คุณขนิษฐา ขวัญอยู่
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์
คุณณัฐชัย จิระอานนท์
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์