แชร์ความสำเร็จกับ CEO Urnique Studio เจ้าของเกม Timelie

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ในรายวิชา GI141 Introduction to Games and Interactive Media โดยนำความสำเร็จและประสบการณ์ของคุณเจมส์ ปริเมธ  วงศ์สัตยนนท์ CEO ของบริษัท Urnique Studio จำกัด เจ้าของเกม Timelie ที่มีรางวัลการันตี 5 รางวัลจาก BIDC 2020 มาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการทำงานในอนาคตและเป็นการตอกย้ำ Passion ที่มีอยู่ในตัวนักศึกษาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานเกมให้ตอบโจทย์

 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 8 เมษายน 2564, 21:40:25 น.