ทำไมต้องเรียนคณะนี้

เรียนรู้ทั้งระบบหลักเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก ด้วยมุมมองเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างมืออาชีพ

- หลักสูตรตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด โดยมีการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บล.ฟินันเซียไซรัส บลจ.บัวหลวง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ในการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตร

- หลักสูตรพัฒนาจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงสามารถผลิตบัณฑิตได้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด การออกแบบจากความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • อัพเดทล่าสุด : 12 ตุลาคม 2561, 12:57:45 น.