คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Partner

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — พันธมิตร — TRINITY
TRINITY
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที