การฝึกงานและสหกิจศึกษา

พร้อมสร้างโอกาส ได้ฝึกงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

เรียนไปด้วย ได้ทำงานจริงไปด้วย โอกาสได้งานทำระหว่างเรียนจากพันธมิตรที่หลากหลาย อัตราการได้งานทำของนักศึกษาสูง
 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
  • อัพเดทล่าสุด : 18 ตุลาคม 2561, 15:19:39 น.