ศิษย์เก่า

คุณพิมประภา จิระอมรนิมิต
Flight attendant
Thai Smile Airways
คุณสุชาดา อุรัตน์
Project Manager
Indeed Creation Co., Ltd.
คุณพีรณัฐ พูลลาภ
ผู้ดูแลการตลาดธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด
คุณบุษบา สุภาวงศ์
Brand Ambassador
บริษัท DIAGEO จำกัด
คุณฐาปกรณ์ แซ่ลิ้ม
Guest Relation
Shangri-La Hotel
คุณชนาธิป ลาภประเสริฐ
Marketing Attendant
Casino Customer Services, Galaxy entertainment Co., Ltd.
คุณภาคภูมิ รัศมีภัค
เจ้าของกิจการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ PP Place
คุณจูจู ลิน
เจ้าของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและนำเข้าส่งออก
Tongyang Travel Trading Co., Ltd.