หลักสูตรนานาชาติจีน

Programs

หลักสูตรนานาชาติจีน — สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ เพราะเรามีคอร์สวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนให้จีน คือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาษาจีนจึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกวันนี้ หลักสูตรนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ เสริมสร้างภาษาจีนทั้ง 4 ด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) ให้กับนักศึกษา โดยสร้างความเข้มแข็งด้วยภาษาจีนเฉพาะทาง เสริมด้วยโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้า การตลาด การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีนธุรกิจ สามารถรูปแบบเลือกได้ เรียนที่ ม.กรุงเทพ ตลอดหลักสูตร หรือเลือกโครงการพิเศษเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก เลือกกลุ่มวิชา ตาม track ได้ตามความสนใจครบทุกด้าน China-International Trade, China Digital Marketing หรือ Travel Industry  มีหลักสูตรปรับพื้นฐานทักษะภาษาจีน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจจีน มีโอกาสได้งานมากกว่า อาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตระดับท็อปจากอุตสาหกรรม เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีนมีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ ร่วมเรียนรู้และทำงานกับเพื่อนชาวจีนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อเสียง โอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3.5 ปี สามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพราะเราจะมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนจริง โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะได้เรียนทักษะภาษาจีนครบ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สอดคล้องตามระดับตามมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) จากอาจารย์ชาวจีนเเละชาวไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยให้ตั้งเเต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วก็สามารถยื่นผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับ 3 ขึ้นไป โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานด้วย 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
28,630 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
364,630 บาท
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที