Bangkok University Chinese International — Programs

Business Chinese

หลักสูตรนานาชาติจีน — สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
CHINESE BUSINESS PROGRAM | หลักสูตรนานาชาติจีน

ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ เพราะเรามีคอร์สวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนให้

จีน คือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาษาจีนจึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกวันนี้ หลักสูตรนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ เสริมสร้างภาษาจีนทั้ง 4 ด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) ให้กับนักศึกษา โดยสร้างความเข้มแข็งด้วยภาษาจีนเฉพาะทาง เสริมด้วยโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้า การตลาด การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีนธุรกิจ สามารถรูปแบบเลือกได้ เรียนที่ ม.กรุงเทพ ตลอดหลักสูตร หรือเลือกโครงการพิเศษเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก 
 • เลือกกลุ่มวิชา ตาม track ได้ตามความสนใจครบทุกด้าน China-International Trade, China Digital Marketing หรือ Travel Industry  
 • มีหลักสูตรปรับพื้นฐานทักษะภาษาจีน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
 • เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า 
 • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า 
 • ร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจจีน มีโอกาสได้งานมากกว่า 
 • อาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียง
 • เรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตระดับท็อปจากอุตสาหกรรม 
 • เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีน
 • มีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ 
 • ร่วมเรียนรู้และทำงานกับเพื่อนชาวจีน
 • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อเสียง 
 • โอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน 
 • สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3.5 ปี 

สามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพราะเราจะมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนจริง โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะได้เรียนทักษะภาษาจีนครบ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สอดคล้องตามระดับตามมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) จากอาจารย์ชาวจีนเเละชาวไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยให้ตั้งเเต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วก็สามารถยื่นผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับ 3 ขึ้นไป โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานด้วย

 

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)
Bachelor of Arts Program in Business Chinese
หลักสูตรนานาชาติจีน
Bangkok University Chinese International
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
Cosmetic Image
Facilities
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

สายทำธุรกิจกับจีน 

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ตลาดจีน) 
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน 
 • นักปฏิบัติการประกอบการค้าส่งออกจีน (Start-up) ออนไลน์และออฟไลน์
 • นักวางแผนกลยุทธ์เจาะตลาดจีน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (จีน) 
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (จีน)
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการส่งออกจีน 

สายเจรจาชอบทำงานกับชาวต่างประเทศ

 • นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงานธุรกิจการค้า
 • งานเอกสารระหว่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สายธุรกิจต่อยอดกิจการ

 • เจ้าของกิจการระหว่างประเทศ
 • ตัวแทนการนำเข้าส่งออกไทยจีน
 • ผู้พัฒนาธุรกิจตลาดใหม่
 • ตัวแทนการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการค้าตลาดจีน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออกจีน

สายงานด้านภาษาจีน

 • ผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลจีน
 • อินฟลูเอนเซอร์
 • ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลจีน
 • มัคคุเทศก์หรือไกด์
 • งานด้านแปลล่าม
 • เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
กลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศจีน
- กระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศจีน
- ระเบียบการนำเข้า-ส่งออกจีน
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน
กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลจีน
- กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจีน
- การออกแบบเนื้อหาการตลาดดิจิทัลจีน
- เครื่องมือและเทคนิคการตลาดดิจิทัลจีน
กลุ่มวิชาการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าจีน
- การตลาดการท่องเที่ยวและบริการสำหรับลูกค้าจีน
- การวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าจีน
- การผลิตเนื้อหาภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 28,630 บาท
ตลอดหลักสูตร 364,630 บาท