หลักสูตรควบปริญญา

 

เลือกเรียนได้ โอกาสที่มากกว่าด้วยหลักสูตรแบบ 3+1 หรือ 2+2

  • มีความร่วมมือกับ Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนซึ่งมีชื่อเสียง ด้านภาษา การค้า และการลงทุน 
  • มีอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน ที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนตลอดหลักสูตร
  • จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

 

สาขาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

เรียนที่ ม.กรุงเทพ  3 ปี เรียนที่จีน 1 ปี
ที่ Guangdong University of Foreign Studies เรียนหลักสูตรนี้ นอกจากจะได้ 1 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว ยังได้ใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยจีน 

 

สาขาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

เรียนที่ ม.กรุงเทพ  2 ปี เรียนที่จีน 2 ปี
ที่ Guangdong University of Foreign Studies รับปริญญา 2 ใบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน 

 

  • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
  • อัพเดทล่าสุด : 18 ตุลาคม 2561, 13:43:42 น.