จบแล้วทำงานอะไรดี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการทางธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • มัคคุเทศ
 • อาจารย์
 • นักแปล
 • นักเขียน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานบริษัท
 • พนักงานบริการที่ต้องใช้ภาษาจีน
 • ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการบิน
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานปฏิบัติงานภาคพื้นประจำท่าอากาศยาน

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

 • AE (Account Executive)
 • นักแปล
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ
 • พิธีกร 2 ภาษา
 • ล่ามแปลฉับพลัน/ล่ามภาษาจีน
 • นักวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ครู-อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูต/สถานกงศุล
 • เลขาภาษาจีน
 • ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการภาษาจีน
 • ผู้ประกอบธุรกิจไทยจีน
 • เจ้าหน้าที่การตลาดไทยจีน
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
 • อัพเดทล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2560, 14:03:22 น.