จบแล้วทำงานอะไรดี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

สายเจรจา ชอบทำงานกับชาวต่างประเทศ

 • มัคคุเทศก์หรือไกด์
 • งานด้านแปลล่าม
 • เลขาภาษาจีน
 • นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงานธุรกิจการค้า
 • งานเอกสารระหว่างประเทศ
 •  นักเเปลล่ามภาษา
 • พิธีกรสองภาษา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดจีน
 •  ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจไทยจีน
 • ครูอาจารย์สอนภาษาจีน

สายอาชีพอิสระ โดดเด่น ทันสมัย กล้าแสดงออก

 • ผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลจีน
 • นักการสื่อสารตลาดจีน
 •  Influencer 
 • ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลจีน

สายธุรกิจ ต่อยอดกิจการ

 • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
 • อัพเดทล่าสุด : 11 สิงหาคม 2564, 21:38:23 น.